ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року ,Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування:

Стратегія розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року та План заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року, в т. ч. Звіт про СЕО.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Дубенська міська рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: Датою початку громадського обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року є дата оприлюднення проєктів Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року, а також звіту про їх стратегічну екологічну оцінку на офіційному веб-сайті Дубенської міської ради та внесення зазначених документів до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості – 29 грудня 2023 року. Строк проведення громадського обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року – 30 днів (до 28 січня 2024 року);

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в електронному вигляді на адресу: [email protected] з поміткою в назві листа: «До звіту про СЕО») зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року. Усі одержані протягом встановленого строку зауваження і пропозиції будуть обов’язково розглянуті замовником і внесені до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. За результатами розгляду замовник врахує одержані зауваження або вмотивовано їх відхилить;

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): не планується;

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:  Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та замельних відносин Дубенської міської ради (адреса: місто Дубно, вул. Замкова, 4, Рівненська область, 35600, [email protected]);

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:  Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та замельних відносин Дубенської міської ради (адреса: місто Дубно, вул. Замкова, 4, Рівненська область, 35600, [email protected]), з поміткою в назві листа: «До звіту про СЕО».

Зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року приймаються протягом 30 днів з дня їх оприлюднення (28 січня 2024 року).

Пропозиції, що подаються, повинні містити обґрунтування з врахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил;

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної із здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – проєкти Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Дубенської міської територіальної громади на період до 2027 року, а також звіт про їх стратегічну екологічну оцінку оприлюднено та розміщено на офіційному веб-сайті Дубенської міської ради за посиланням: https://dubno-adm.gov.ua/.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення і триває до 28 січня 2024 року включно.

Новини Рівне